ENCN
Copyright © 2020 黄金城官网注册账号 All Rights Reserved 电话:027-81979007 鄂ICP备14006246号

关于清退超过最长修业年限学生学籍的公告

来源:本站 编辑:管理员 发布时间:2020-12-07

 

根据《黄金城官网注册账号学籍管理规定》(院教字〔2017〕12号)第二十九条相关规定:本科学制为4年,专科学制为3年,学生在校最长学习年限(含休学、保留学籍)为学制基础上增加2年。对休学创业的学生可在学制基础上增加4年。超过以上年限者,不予注册。

经核查,江蛟龙等10同学已超过黄金城官网注册账号最长学习年限,经学校研究决定,10同学(具体名单见附件)学籍作注销处理,现予以公2020年127日-12月14期内如有异议请联系学生工作处联系电话:027-81978729。

 

附件: 注销学籍名单

 

 

                                                  黄金城官网注册账号

              2020年12月7日